Kursvillkor Ultimate Cake

Anmälan
Din plats reserveras vid din skriftliga anmälan: kursinformation och en räkning för kursavgiften skickas ut till dig. Lagen om distansköp gäller med ångerrätt 14 dagar efter kursanmälan.

Ångerrätt – anmälan är bindande
Anmälan är bindande. Din kursanmälan innebär att du samtycker till dessa villkor. Därefter gäller följande: avbokas kursplatsen tidigare än 6 veckor före kursdatum återbetalas halva kursavgiften. Detta gäller dock ej när kursen hålls av gästlärare. Vid gästlärare återbetalas inte kursavgiften.

Avbokas platsen när det är färre än 6 veckor kvar till kursstart är hela kursavgiften förbrukad. Avbokning utanför ångerrättstiden, på grund av sjukdom, kräver sjukintyg som är daterat senast dagen efter kursstart. Återbetalning sker då med 75% av betald kursavgift. Notera att ingen återbetalning sker om kursen hålls av gästlärare. Återbetalning gäller endast för den kursdeltagare som sjukintyget avser. Återbud till kursen ska ha inkommit skriftligen innan kursen börjar för att ovanstående ska gälla.

Informera oss omgående om du inte ämnar delta på kursen av en eller annan anledning. Missat kurstillfälle kan ej tas igen!

Inställd kurs
Om Ultimate Cake måste ställa in en kurs är inte Ultimate Cake ersättningsskyldigt för eventuella kostnader som en kursdeltagare har på grund av inställd kurs. Kursavgift återbetalas, ingen övrig ekonomisk kompensation sker.

Tillbaka till kursprogrammet