Nyheter 2010

Datum Nyhet
2010-12-19 Det finns en nya festtårtor, en ny bröllopstårta, nya vanliga figurer och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-12-12 Det finns en ny festtårta, nya doptårtor, en ny bröllopstårta, nya barntårtor, nya cupcakes, en ny oblattårta, nya vanliga figurer och en ny fototårtai bildgalleriet.
2010-10-28 Det finns nya festtårtor, nya doptårtor, ny företagstårta, nya bröllopstårtor, nya barntårtor, nya cupcakes och en ny fototårta i bildgalleriet.
2010-10-21 Det finns nya festtårtor, nya doptårtor, ny företagstårta i bildgalleriet.
2010-10-14 Det finns nya festtårtor, ny vanlig figur, nya fototårtor, ny doptårta, ny oblattårta, nya företagstårtor och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-10-24 Det finns nya festtårtor, ny vanlig figur, nya fototårtor, nya doptårtor och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-10-11 Det finns nya festtårtor, ny bröllopstårta, ny vanlig figur, nya fototårtor, nya företagstårtor och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-10-03 Det finns nya festtårtor, nya bröllopstårtor, en ny bröllopsfigur, nya vanliga figurer, och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-09-19 Det finns nya fototårtor, en ny festtårta, nya doptårtor och en ny barntårta i bildgalleriet.
2010-09-12 Det finns nya bröllopstårtor, nya vanliga figurer, nya fototårtor, ny festtårta och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-08-29 Det finns nya bröllopstårtor, ny bröllopsfigur, ny oblattårta, en ny vanlig figur, nya cupcakes, nya fototårtor och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-08-21 Det finns nya bröllopstårtor, ny bröllopsfigur, nya fototårtor och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-08-15 Det finns nya bröllopstårtor, ny bröllopsfigur, en ny vanlig figur och nya doptårtor i bildgalleriet.
2010-08-08 Det finns nya bröllopstårtor, nya bröllopsfigurer, en ny barntårta, en ny vanlig figur och nya festtårtor i bildgalleriet.
2010-08-01 Det finns nya bröllopstårtor, nya oblattårta, nya fototårtor, ny doptårta, en ny figur och en ny festtårta i bildgalleriet.
2010-07-25 Det finns nya bröllopstårtor, en ny oblattårta och en ny barntårta i bildgalleriet.
2010-07-20 Det finns en ny festtårta, en ny bröllopstårta, en ny oblattårta, nya brudparsfigurer, nya cupcakes och nya doptårtor i bildgalleriet.
2010-07-11 Det finns en ny festtårta, nya bröllopstårtor, en ny figur och en ny barntårta i bildgalleriet.
2010-07-04 Det finns nya festtårtor, ny bröllopstårta, ny fototårta, nya företagstårtor och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-06-26 Det finns en ny festtårta, en ny doptårta, ny bröllopstårta och nya brudparsfigurer i bildgalleriet.
2010-06-20 Det finns en ny barntårta, nya festtårtor, nya fototårtor, en ny doptårta, en ny företagstårta och en ny bröllopstårta i bildgalleriet.
2010-06-12 Det finns nya barntårtor, en ny festtårta, en ny figur, en ny studenttårta, en ny oblattårta och nya bröllopstårtor i bildgalleriet.
2010-06-07 Det finns nya barntårtor, nya festtårtor, ny brudparsfigur, nya figurer, ny doptårta, ny studenttårta och nya bröllopstårtor i bildgalleriet.
2010-06-02 Det finns en ny barntårta, en ny oblattårta och nya bröllopstårtor i bildgalleriet.
2010-05-24 Det finns nya barntårtor, nya brudparsfigurer, nya festtårtor, nya cupcakes, nya figurer och nya bröllopstårtor i bildgalleriet.
2010-05-17 Det finns nya barntårtor, en ny figur och en ny bröllopstårta i bildgalleriet.
2010-05-09 Det finns nya cupcakes, ny barntårta, nya bröllopstårtor och en ny fototårta i bildgalleriet.
2010-05-02 Det finns nya cupcakes, nya festtårtor, nya barntårtor, nya bröllopstårtor och en ny företagstårta i bildgalleriet.
2010-04-25 Det finns nya cupcakes, nya festtårtor, en ny fototårta, nya barntårtor, nya brudparsfigurer, nya bröllopstårtor och en ny konfirmationstårta i bildgalleriet.
2010-04-17 Det finns nya cupcakes, en ny festtårta, en ny bildtårta, en ny barntårta och en ny doptårta i bildgalleriet.
2010-04-11 Det finns nya festtårtor, nya barntårtor och en ny doptårta i bildgalleriet.
2010-04-04 Det finns en ny fototårta, en ny festtårta och nya cupcakes i bildgalleriet.
2010-03-28 Det finns en ny fototårta, nya barntårtor, en ny festtårta och en ny företagstårta i bildgalleriet.
2010-03-22 Det finns en ny fototårta, nya cupcakes, ny festtårta, nya figurer, ny påsktårta, nya doptårtor och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-03-15 Nya barntårtor, ny figur, nya cupcakes, ny brudparsfigur och nya doptårtor i bildgalleriet.
2010-03-08 Ny företagstårta, nya barntårtor, nya figurer, ny fototårta, ny bröllopstårta och nya festtårtor i bildgalleriet.
2010-02-28 Ny företagstårta, ny barntårta, nya figurer och ny festtårta i bildgalleriet.
2010-02-20 Nya doptårtor, ny fototårta, nya bildtårtor, ny figur och nya festtårtor i bildgalleriet.
2010-02-15 Tack alla ni som handlade cupcakes av oss på Hansacompagniet i helgen.
Det finns en ny barntårta, en ny doptårta och en ny festtårta i bildgalleriet.
2010-02-08 Tack alla ni som träffade oss på bröllopsmässan! Vi hade jättekul, hoppas ni hade det också.
Det finns en ny fototårta, nya bröllopstårtor, nya cupcakes, nya brudparsfigurer, nya bröllopsdekorationer och nya festtårtor i bildgalleriet.
2010-02-01 Ny fototårta och nya barntårtor i bildgalleriet.
2010-01-24 Ny festtårta, nya cupcakes, ny bildtårta och en ny bröllopstårta i bildgalleriet.
2010-01-17 Ny barntårta i bildgalleriet.
2010-01-10 Nya barntårtor, nya festtårtor och en ny bröllopstårta i bildgalleriet.
2010-01-01 Ny barntårta och nya cupcakes i bildgalleriet. Gott Nytt År önskar vi på Ultimate Cake!

Gamla nyheter (2012)
Gamla nyheter (2011)
Gamla nyheter (2009)
Gamla nyheter (2008)
Gamla nyheter (2007)
Gamla nyheter (2006)